TR | EN
Dokümanlar

Yedi İklim Türkçe

Türkçe Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, dinleme kitapçıkları ve ses CD'lerinden oluşan "Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti" hazırlanmıştır. Bu setler "Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni"ndeki (CEFR) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ELP) düzeyler ve temel yaşam alanları göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.

Hâlihazırda A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeyindeki kitap setleri Kültür Merkezlerinde, işbirliği içinde olunan Türkoloji Bölümlerinde ve yurt içindeki Türkçe Öğretim Merkezilerinde uygulanmaktadır.

Yabancılar İçin Türkçe - 1

Temel Düzey (A1-A2) için hazırlanan kitap setleri Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve CD’den oluşmaktadır. 

 

  

Yabancılar İçin Türkçe-2

Orta Düzey (B1, B2) ve İleri Düzey (C1) için hazırlanan set Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve CD’den oluşmaktadır. Akademik Türkçe için ayrıca yazma becerisini geliştirmek üzere ders materyalleri verilmektedir.