TR | EN
Genel Bilgi

ESOGÜ TÖMER, yabancılara Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:

  • ESOGÜ TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan ESOGÜ TÖMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikleri farklı bir öğretim elemanı gerçekleştirir.
  • ESOGÜ TÖMER’de tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşur. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken, gündelik hayatta kendilerine en gerekli olan kelime ve kalıpları önce öğrenirler.
  • ESOGÜ TÖMER’de bütün öğrenciler kur sonunda sınavlara alınır. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçer. Kur sınavlarında başarılı olmayan öğrenciler geçemedikleri kuru tekrar ederler.  Kuru geçemeyen öğrencilere Yönetim Kurulu karasıyla ikinci bir sınav hakkı tanınabilmektedir.
  • ESOGÜ TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. TÖMER’de yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri; televizyon, bilgisayar, yansıtma cihazı gibi teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulur.
  • ESOGÜ TÖMER’i tamamlayan öğrencilere ayrıca lisans ve lisansüstü derslerde ve tez hazırlamada yardımcı olmak üzere Akademik Türkçe (Destekleyici Türkçe Eğitimi) düzenlenmektedir.
  • ESOGÜ TÖMER'deki derslerde Yeni İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitap setleri, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan kitap ve materyaller, Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan Akademik Türkçe kitapları kullanmaktadır.