TR | EN
Kuruluş Amacımız

Merkezimiz 06.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 ve 14’ünce maddelerine göre kurulmuştur. Bu kapsamda Merkezimizin amaçları şunlardır:

  • Yurt dışında ve yurt içinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak (Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi); onlara staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,
  • Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,
  • Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan gelen devlet burslusu öğrencilere, ikili anlaşmalarla ülkemizde bulunan burslu öğrencilere, Türk ve Akraba Topluluklara mensup özel öğrencilere; Türkiye’de öğrenim görmek isteyen Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri ile Ortadoğulu öğrencilere ve ticaret-sanayi ile diplomatik misyonda görevli olan yabancılara Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemektir.

Çalışma Alanları

- Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,

- Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak,

- Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT ile işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak,

- Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,

- Türk dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

- Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, çeşitli dillerde kurslar düzenlemek,

- Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek,

- Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmaktır.