TR | EN
Sertifika Töreni Gerçekleştirildi
2.02.2019
Öne çıkan görsel

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI-3/2019 SERTİFİKA TÖRENİ
TÖMER olarak 21 Ocak 2019’da başladığımız “Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı”nı bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. 2 hafta boyunca 60 saati teorik, 20 saati de gözlem/uygulama olmak üzere 80 saatlik derslerini tamamlayan ve başarılı olan kursiyerler, bugün sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.
ESOGÜ TÖMER, bilhassa son iki yılda yaptığı sempozyum, panel, konferans, kitap yazımı gibi akademik etkinlikler ve uluslararası öğrencilere verdiği dersler ve kurslar bakımından Türkiye’deki Tömerler arasında temayüz etmeyi başarmıştır. ESOGÜ TÖMER, bugün öğrenci sayısı ve akademik çalışmaları itibariyle Türkiye’nin en seçkin Tömerlerinden birine dönüşmüştür. Son iki yıla ait yoğun çalışmaların sonucunda, uluslararası öğrenciler ile ilgili YTB, YEE ve Kültür Bakanlığı nezdinde de en güvenilir dil öğretim merkezlerinden birine dönüşmüştür. Bunun göstergelerinden biri, üniversite öğrenimini başka şehir ve üniversitelerde devam ettirecek uluslararası öğrencilerin dahi Türkçe öğrenimlerini ESOGÜ TÖMER’de yapıyor olmalarıdır. 
Merkezimizin bu tür etkinliklerinden biri de bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz “Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı”dır. Türkiye’deki başka Tömerlerde bu sertifika programlarına katılan kursiyer sayısı 25-30 civarındayken, ESOGÜ TÖMER’in kursiyer sayısı, geçen iki yılda olduğu gibi bu yıl da 100’ün üzerindedir. Bu bağlamda 2019 yılındaki Sertifika programımıza 120 kursiyer katılmıştır. 
Merkezimizin düzenlediği sertifika programına katılan kursiyerlerin formasyonları da çeşitlilik göstermektedir. Kursiyerler arasında Uşak, Kütahya, Afyon, Antalya, Mersin, Samsun, Tokat, Malatya, Kayseri gibi illerden, farklı üniversitelerden ve farklı dil ve edebiyat bölümlerinden mezun olmuş öğrencilerin sayısı az değildir. Kursiyerlerimiz arasında lisans mezunları ile çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve öğretmen vardır. Hem eriştiğimiz sayı hem de bu sayının akademik yapısı bir taraftan bizleri memnun etmekte, diğer taraftan da ESOGÜ TÖMER’in son iki yılda kat ettiği yolu göstermektedir. 
ESOGÜ TÖMER’de düzenlenen sertifika programının farklı bir özelliği de, alanın başka üniversitelerde çalışan yetkin öğretim üyelerini programa davet emesidir. Bu yılki sertifika programına Merkezimizdeki öğretim elemanlarının yanı sıra Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinden 2’şer, İnönü ve Dicle Üniversitelerinden de 1’er öğretim üyesi davet edilmiştir. Bu sene programa YEE de dahil edilmiş, bu çerçevede YEE TEM Müdürü de ders vermek üzere kursiyerlerimizle buluşturulmuştur. Kuşkusuz derslere giren bütün hocalarımızın katkısı büyüktür. Bu çerçevede gerek merkezimizden ve gerekse dışardan katkı sağlayan bütün öğretim elemanlarına teşekkür ediyorum.
Programın hazırlanışı ve duyurulmasından ders programları ve sertifika belgelerinin hazırlanışına kadar, 2 haftalık bu programa yaklaşık 3 aydır gece-gündüz çalışan Müdür Yardımcılarım olmasaydı, program da bu kadar başarılı sonlanmazdı. ESOGÜ TÖMER’in diğer bütün etkinliklerinde olduğu gibi sertifika programında da büyük katkısı olan Müdür Yardımcılarım Doç. Dr. Adem KOÇ ve Dr. Öğr. Üyesi Ersin KARADEMİR’e, huzurunuzda, bilhassa teşekkür etmek istiyorum. 
Sevgili kursiyerler, 
Lisans ya da lisans üstü alanlarınızda elde ettiğiniz mesleki formasyonunuza ek olarak bugün almaya hak kazandığınız bu sertifikalar ile Türkiye’de ve Türk dünyasında önemli bir alan olmaya başlayan yabancılara Türkçe öğretiminde önemli bir mesafe almış oldunuz. Muhakkak bundan sonra bu alanda kendinizi geliştirmeye devam edecek ve alanda ihtiyaç duyulan eleman ihtiyacına karşılık vereceksiniz. Bu çerçevede ESOGÜ TÖMER olarak bundan sonra da daima yanınızda olduğumuzu ifade eder, size Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında başarılar dilerim. 
Saygılarımla. 
Prof. Dr. Ferruh AĞCA
ESOGÜ TÖMER Müdürü

Tören fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.