DESTEKLEYİCİ TÜRKÇE EĞİTİMİ

Etkinlik Tarihi: 19 Mart 2018 00:00

DESTEKLEYİCİ TÜRKÇE EĞİTİMİ

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve ESOGÜ TÖMER işbirliğiyle Türkiye'de eğitim-öğretim gören yabancı öğrencilere Akademik Türkçe Programı düzenlenecektir. Öğrencilerin öğretim gideri YTB tarafından karşılanacaktır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu programdan Türkiye Bursluları kapsamında ücretsiz olarak faydalanacaklardır. Destekleyici Türkçe Eğitimi (Akademik Türkçe Programı) 19 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 140 saat sürecektir.  Programa katılım zorunludur.